Molimo pričekajte

Reklamacija proizvoda s nedostatkom

Kada postoje materijalni nedostaci

Ako proizvod nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu.
Ako proizvod nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata.
Ako proizvod nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane.
Kad je prodavatelj predao proizvod koji nije jednak uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti.
Ako proizvod nema svojstva koja inače postoje kod drugih proizvoda iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi proizvoda, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima proizvoda (reklame, označavanje stvari i dr.).

Nedostaci za koje odgovara prodavatelj

Kao prodavatelj odgovaramo za materijalne nedostatke proizvoda koji su postojali u trenutku kada ste primili proizvod, bez obzira je li vam to bilo poznato. Odgovaramo i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon što ste primili proizvod ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Nedostaci za koje prodavatelj ne odgovara

Ne odgovaramo za nedostatke na proizvodu koji se pojave nakon 2 godine od kad ste ga primili. Ne odgovaramo za nedostatke ako su vam u trenutku sklapanja ugovora bili poznati ili vam nisu mogli ostati nepoznati.

Dokazivanje nedostataka

U slučaju da se nedostatak na proizvodu ustanovi u roku od 6 mjeseci od preuzimanja kupljenog proizvoda, smatra se da je takav nedostatak postojao već pri samoj kupnji. Ako se mi s tim ne slažemo to ćemo morati dokazati i snositi troškove vještačenja.

Ako je od dana predaje proizvoda proteklo više od 6 mjeseci, a mi kao prodavatelj ne priznajemo postojanje nedostatka na proizvodu, to će se dokazivati vještačenjem koje plaćamo mi ili vi, ovisno o rezultatu vještačenja.

Ostvarivanje prava na otklon nedostataka

Možete ostvariti svoja prava ako nas o postojanju vidljivih nedostataka obavijestite u roku od 2 mjeseca od dana kad ste otkrili nedostatak, a najkasnije u roku od 2 godine od kad ste primili proizvod.

Ako ste nas pravodobno obavijestili o nedostatku možete po svom izboru tražiti da nedostatak uklonimo, pošaljemo vam proizvod bez nedostatka ili snizimo cijenu proizvoda. Ako nakon isteka naknadnog razumnog roka za ispunjunjenje nismo ispunili ni jednu od stvari iz prethodne rečenice, a nedostatak nije neznatan, možete tražiti raskid ugovora pri čemu smo vam dužni vratiti plaćen iznos za proizvod.

Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača imate pravo podnijeti pisani prigovor, putem pošte ili elektroničke pošte. Na zaprimljeni prigovor odgovorit ćemo vam najkasnije u zakonskom roku od 15 dana.